Faedah

Sinonim Faedah

[n] arti, fungsi, guna, kebaikan, keefektifan, keistimewaan, kekuatan, kelebihan, kemujaraban, kemustajaban, kepentingan, khasiat, kurnia, manfaat, maslahat berfaedah [v] berarti, berfungsi, berguna, berharga, berkhasiat, bermanfaat, bermakna, bernilai

Cite :
Sinonim Faedah, http://www.bahasaindonesia.net/sinonim/faedah, tanggal akses : 20 August, 2017.
Link :
<a href="http://www.bahasaindonesia.net/sinonim/faedah">Sinonim Faedah</a>